ZMĚNY od dubna 2023

26.02.2023

Od dubna čekají naše pobočky v Hranicích a Lipníku velké změny. Týkají se zejména pacientů, kteří k nám docházejí s žádankami od lékařů- tedy péče hrazená pojištovnou.

  • Prodloužení vstupní návštěvy u fyzioterapeuta na 60 min (Více času na pacienta, důkladnější a komplexnější vyšetření, využití časově náročnějších metod a technik, rozvrhnutí následujících terapií,...)
  • Posílení týmu v Hranicích- nová fyzioterapeutka
  • Doplatek* za terapie: Vzhledem v situaci musíme zavést jednorázový doplatek ve výši 500Kč. Průměrně se jedná cca o 63-83Kč za jednu terapii. Tento doplatek může pacient uhradit při objednávání nebo při první návštěvě v hotovosti.
V doplatku je zahrnuto:

  • Prodloužení vstupní návštěvy
  • Využití technik nehrazených zdravotními pojišťovnami (např. tejpování, využití baněk a flossbandu, diagnostika nohou na podoskopu, viscerální manipulace, masáže, některé z metod gynekologické fyzioterapie, metody neuvedené na žádance aj.)
  • Pokrytí zvyšujících se nákladů na provoz jednotlivých ordinací
  • Kompenzace za neomluvené nebo pozdě omluvené absence
Doplatek se NEVZTAHUJE na fyzioterapii dětí do 15 let!
* Doplatek se NEVZTAHUJE na fyzioterapii pooperačních a poúrazových stavů. 
* Doplatek se NEVZTAHUJE na pacienty, kteří mají vystavenou žádanku pouze na elektroléčbu, ultrazvuk apod.
* O dalších výjimkách rozhoduje fyzioterapeut/ka.

Samoplátců se samozřejmě doplatek také netýká. Nadále si mohou vybrat mezi 30/60 min fyzioterapií nebo masážemi dle ceníků.

Děkujeme za pochopení,
PROREHAB