PROREHAB spol. s r.o.

Ambulantní fyzioterapeutické a rehabilitační služby

Termíny workshopů a přednášek roku 2023 průběžně zveřejňujeme zdePřednášky a workshopy  

 

O nás

REHABILITACE V HRANICÍCH, LIPNÍKU NAD BEČVOU A PŘEROVĚ

Patříme mezi nestátní zdravotnická zařízení a poskytujeme ambulantní fyzioterapeutické a rehabilitační služby. Nabízíme zdravotní péči jak na předpis od lékaře (péče hrazená pojišťovnou), tak i pro samoplátce. Pro úhradu terapií pojišťovnou je potřeba přinést Poukaz na vyšetření/ ošetření FT!  Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Naše pobočky se nacházejí v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a v Přerově. Nabídku našich služeb společně s ceníky a kontakty najdete pod odkazy jednotlivých poboček. 

Náš tým: Mgr. Robert Jurečka, Mgr. David Jurečka, Bc. Eva Jurečková, Mgr. Nikola Gocálová, Aleš Matěja, Magda Mikulíková


Kdo je to fyzioterapeut a s čím Vám může pomoci?

Kdo je to fyzioterapeut?

  • Fyzioterapeut patří mezi nelékařské zdravotnické pracovníky. 
  • Stává se jím ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. 
  • V dnešní době lze odbornou způsobilost získat pouze absolvováním bakalářského a navazujícího magisterského vysokoškolského studia (Bc. /Mgr.). 
  • S fyzioterapeutem se můžete setkat na všech lůžkových odděleních nemocnic, na ambulantní rehabilitaci, v rehabilitačních centrech a ústavech, v lázních apod.
  • Fyzioterapeut NENÍ masér ani lékař.

S čím Vám může pomoci?

  • Hlavní náplní práce fyzioterapeuta je diagnostika, léčba a prevence poruch pohybového systému člověka. V rámci terapie ale ovlivňuje i systém nervový, kardiovaskulární a respirační.
  • Fyzioterapeut má odborné znalosti z anatomie pohybového systému, fyziologie, patofyziologie, ortopedie, traumatologie, chirurgie, neurologie, interny nebo například kineziologie a biomechaniky pohybu.
  • Fyzioterapeuta můžete navštívit po úrazech a operacích, při akutních i chronických potížích pohybového aparátu, neurologických onemocněních (cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, poškození periferních nervů apod.), při nesprávném psychomotorickém vývoji dítěte, v těhotenství a po porodu, fyzioterapeut Vám pomůže s ergonomií práce a úpravou pracovního i domácího prostředí ... a mohli bychom pokračovat dále, ale určitě už jste si udělali představu o tom, jak široké uplatnění fyzioterapie je.
  • K léčbě využívá fyzioterapeut zejména pohybovou terapii, měkké a mobilizační techniky, fyzikální terapii a edukaci pacienta/klienta.

Zbavte se Vašich potíží již dnes!